طراحی فضای داخلی

فنگشویی آشپزخانه

فنگشویی آشپزخانه

فنگ شویی آشپزخانه فنگ شویی آشپزخانه چیست ؟ فنگ شویی یک هنر شرقی است. برای فرموله کردن جریان کامل انرژی و نور به عناصری از طبیعت و هندسه نیاز است. این انرژی – Qi (Chi) – برای فرمول فنگ شویی ضروری است. گفته می شود که هر فضایی که از …

بیشتر بخوانید »